STUDIUL INDIVIDUAL EFICIENT

Sunt copiii noștri pregătiți să folosească multitudinea informațiilor la care au acces? Ce instrumente au la îndemână pentru a sedimenta și aplica cunoștințele transmise în cadrul școlii? Ce abilități sunt necesare pentru a asigura un studiu individual eficient?

Sunt multe situații în care părinții învață alături de copii până la gimnaziu sau chiar mai departe. Pentru a se asigura că nu pleacă cu lecția neînvățată. Pentru a-i ajuta să treacă cu bine de o teză sau un concurs. Pentru a face față examenelor care bat la ușă. Din păcate, aceste bune intenții nu fac altceva decât să asigure copiilor un handicap major, un start pierdut în învățarea reală, o falsă impresie de sprijin în caz de nevoie.

Elevii sunt capabili să se descurce singuri, dacă sunt încurajați de mici să-și organizeze timpul și spațiul de lucru, să-și fixeze obiective concrete, să finalizeze sarcinile începute.

Studiul individual se referă la acea modalitate de învățare prin care elevii interacționează independent cu un conținut, îl organizează în manieră proprie, pentru a-l înțelege mai bine, a-l aplica și transfera în contexte variate. Esențial este faptul că elevul deține controlul propriei învățări, realizând exerciții multiple și repetate, care îi permit asimilarea și utilizarea experienței de cunoaștere.

Ca orice activitate, studiul individual eficient este caracterizat prin anumite tehnici și obișnuințe de lucru, care trebuie învățate, iar învățarea lor cere efort și timp.

CUM SE PLANIFICĂ STUDIUL INDIVIDUAL?

  • Întocmirea unui plan de studiu săptămânal are în vedere specificarea timpului alocat fiecărei ședințe, organizarea pauzelor, ordinea temelor abordate, stabilirea priorităților.  Acesta va fi așezat în loc vizibil, pentru a putea fi urmărit  cu ușurință de fiecare dată.

Este indicat să se pornească de la un timp minim de lucru, care va crește progresiv. Setarea unui timp nerealist duce la descurajare și renunțare. Timpul maxim pentru o secvență de lucru va fi de 50 minute, urmat de 15 minute de relaxare (muzica, dans, privit pe fereastră, joc). De asemenea,  subiectele ce urmează a fi abordate vor fi concret trecute în lista zilnică, de ex: De recitit povestea … de la  pag 21 / De întocmit fișa de lectură / De transcris cuvintele noi în vocabular / De efectuat ex. 3,4,5 din culegerea…

  • Revizuirea planului de studiu: acesta nu trebuie să fie un instrument rigid, scopul este de a ajuta și a ușura munca elevilor; tocmai de aceea poate fi ajustat în funcție de schimbările care apar în orar, de priorități sau indicațiile profesorilor.
  • Alegerea locului de studiu: are importanță atât prin condițiile fizice pe care le asigură (lumină, căldură), cât și din punct de vedere psihologic (asigură confort și obișnuință).
  • Începerea ședinței: este cel mai dificil moment, pentru că fiecare încearcă să-l amâne pe cât posibil, prin organizare și reorganizare, răsfoirea caietelor și cărților, găsirea unei poziții confortabile. Orice astfel de preocupare colaterală duce la pierderea unui timp important, tocmai de aceea cel mai bun remediu este intrarea directă în subiectul de studiat. Pentru aceasta e nevoie de organizarea anterioară a planului și bineînțeles, de autodisciplină.
  • Menținerea concentrării atenției necesită voință și dorință puternică de a învăța. Pentru a asigura stabilitatea acesteia pe întreaga perioadă de studiu se poate apela la însemnări, scheme, notițe, citirea cu voce tare, procedee mnemotehnice care să varieze și să stimuleze învățarea.
  • Terminarea ședinței de studiu: ultimele 5 -10 minute ale studiului vor fi alocate rememorării sintetice a celor studiate. De asemenea, se recomandă ca ședința de studiu să nu se oprească la un aspect dificil al subiectului, ci la unul interesant, care să stârnească interesul de a reveni la masa de lucru.

Studiul individual, explorarea și autodescoperirea sunt virtuți ale unei educații de calitate. Acesta este motivul pentru care vom fi mereu preocupați să obișnuim elevii să mânuiască eficient acele instrumente care îi vor ajuta la  propria formare pe parcursul întregii vieți.