ȘCOALA LA ȘCOALĂ

Din ce în ce mai des se vorbește despre revenirea la normalitate. De mai bine de  jumătate de an, această normalitate s-a schimbat continuu, astfel încât, pentru fiecare dintre noi este definită diferit și văzută ca o cale de a diminua inceritudinile legate de virus și impactul acestuia asupra vieții noastre.

Realitatea actuală ignoră experiențele trăite până acum și creează unele noi, într-un timp prea scurt și fără fundamente pe care să putem conta cu adevărat. Are repere fragile și nesigure, pentru noi adulții, dar mai ales pentru copii, care sunt în situația de a experimenta de la o zi la alta, fără a avea o direcție certă sau o posibilitate reală de predicție asupra viitorului. Singura certitudine, pentru noi și pentru ei, este că educația și învățarea nu pot sta în loc. Astfel, un prim pas spre normalitate ar fi revenirea la școală și asumarea acestei noi realități.  M. Cărtărescu sublinia faptul că educația ne dă un mod de întrebuințare a lumii, ne învață limbajele necesare vieții între oameni și lucruri, ne dă acces la civilizație și cultură. 

Fără îndoială, în ciuda evoluției tehnologice, educația tradițională, la școală, este cea mai bună opțiune pentru elevi în situația actuală. Sistemele la care se raportează educația, în orice perioadă de timp sunt societatea și individul, urmărind integrarea copilului în colectivitate, în așa fel încât acesta, prin asimilarea experienței sociale, a valorilor culturale să creeze el însuși valori noi care să contribuie la dezvoltarea societății. Ori acest lucru se poate realiza efectiv doar într-un cadru social, în sala de clasă, care oferă oportunitatea de socializare și colaborare reală, de stimulare și implicare.  Întreaga dinamică a învățării este axată pe explorare, exercițiu, reacții distincte de adaptare la situații de mediu. Această adaptare se realizează în mare parte în mediul social, căci nu poți experimenta de unul singur, în fața unui ecran care obturează emoții și interacțiuni directe.

De ce lucrurile funcționează mai eficient în școală?  Pentru că în procesul educativ îl punem pe elev în fața unor influențe a căror eficiență este probată, pentru că sala de clasă reprezintă mediul în care acesta se angajează natural, spontan în conversații și stări care îmbogățesc și susțin experiențele de învățare și formare. Pentru că interacțiunea cu profesorul și colegii îi oferă posibilitatea de a se modela de la zi la zi, asumându-și roluri și poziții care îi consolidează profilul moral și în ultimă instanță, personalitatea.

Dincolo de orice, adevărata școală se face la școală, acolo unde există mijloacele și materialele necesare unei formări adecvate, unde profesorul și elevul stau față în față și se adaptează unul altuia, stabilind o relație coerentă, care oferă stabilitate și continuitate procesului educativ.