O ALTFEL DE ABORDARE A PREDĂRII – ÎNVĂȚĂRII

„Școala cea mai bună este aceea în care înveți, înainte de toate, a învăța”. (N. Iorga)

O nouă realitate educațională se înfiripă în această perioadă și elevii au nevoie de modele și strategii noi, care să le permită reflecția, prin care să activeze cunoștințele și capacitatea de operare cu noile conținuturi. În momentul de față, învățarea (de acasă și nu numai) nu mai poate fi înțeleasă ca în schema tradițională, rigidă, care o reduce la stocare și asimilare. E nevoie de o interacțiune reală cu conținutul, de practicarea unor noi metodologii, de noi priceperi și valori necesare în această lume în continuă schimbare.

O astfel de strategie este JURNALUL DUBLU, care sprijină înțelegerea aprofundată a unui text, îmbogățirea vocabularului și retenția pentru o perioadă mai mare de timp.

Iată pașii necesari în utilizarea acestei strategii didactice:

  • Oferiți copiilor un  jurnal sau încurajați-i să realizeze unul, ca în modelul atașat;

  • Prezentați fragmentul / lucrarea pe care o au de citit;
  • Cereți-le copiilor să desprindă principalele idei, evenimente, cuvinte-cheie, concepte, citate și să le treacă în coloana din stânga;
  • În coloana din dreapta, copiii vor scrie conexiunile pe care ei le găsesc, vor completa cu răspunsuri personale. Este important să încurajați conexiunile de tipul:

text- idei personale (ideile din text vor fi puse în corelație cu experiențe personale, opinii, păreri ale copiilor)

text – text (se vor face conexiuni între textul citit și alte texte parcurse până în prezent)

text – lumea înconjurătoare (ideile din text vor fi raportate la ceea ce știu deja copiii despre lumea din jur)

JURNALUL DUBLU oferă copiilor posibilitatea să interacționeze în mod personal cu textul, să reflecteze asupra lui și să-și formeze o opinie proprie cu privire la acesta. Copiii procesează informația, o raportează la text și astfel se dezvoltă capacitatea de înțelegere. Această tehnică permite copiilor să-și înregistreze gândurile și răspunsurile, să le pregătească pentru o eventuală expunere în fața clasei, argumentându-le și acordându-le diferitelor perspective și puncte de vedere. Ei interacționează cu informația și se simt liberi să folosească cuvinte sau fraze care reflectă cel mai bine propriile concepții.

Prin intermediul acestei strategii, profesorul devine un partener în procesul de învățare și nu mai este văzut ca acea autoritate care deține adevărul absolut. În acest context, adevărul derivă din dezvoltarea ideilor, argumentarea și raportarea acestora la situații concrete de viață.

JURNALUL DUBLU poate fi folosit cu succes în cadrul lecțiilor de limba română și matematică, dar și istorie, geografie, biologie, discipline în care copiii pot emite judecăți de valoare și păreri personale cu privire la evenimente, locuri și oameni, mediul înconjurător.

Indiferent de metoda pe care o avem în vedere, e important să fim conștienți că învățarea adaptativă sau de menținere, bazată pe  o reacție la schimbări previzibile, nu mai corespunde complexității vieții de astăzi. Învățăm pentru a anticipa competent viitorul. În acest context, dezvoltarea capacității de învățare creativă, de inovare a cunoștințelor devine vitală.