7 TEHNICI DISTRACTIVE CE SPRIJINĂ LECTURA

Orice activitate, oricât de simplă sau complexă, presupune o pregătire prealabilă, o proiecție clară și un mod concret de derulare. Înainte de ora de sport, pregătim organismul pentru efort prin exerciții simple de încălzire; înainte de a cumpăra un produs, verificăm ambalajul, citim cu atenție ingredientele, comparăm cu celelelate produse din gamă și luăm o decizie. Aceleași etape trebuie urmărite și atunci când îi punem pe copii în fața unui text nou. E important să apelăm la strategii care le pregătește mintea,  îi face curioși și îi ajută să înțeleagă mai bine ceea ce citesc.

Pentru a obține maximum de la lectură va trebui să acordăm atenție activității de prelectură, discuției orientative asupra textului ce urmează a fi studiat, jocurilor de familiarizare cu acesta.

Mai jos veți găsi câteva tehnici și idei premergătoare lecturii, care au rolul de a schița parcursul acesteia, prin activități simple de receptare, interpretare și înțelegere prealabilă a textului:

Brainstorming: pornind de la titlu și de la imaginile din text, elevii vor enunța cât mai multe idei în încercarea de a ghici despre ce este vorba în fragmentul dat. Sunt încurajați să poarte discuții, să pună întrebări, să expună puncte de vedere. În felul acesta, ia naștere un climat pozitiv de lucru care sprijină reacțiile în lanț, participarea activă, manifestarea spontană și liberă.

Lista secretă de cuvinte: Un instrument extrem de important în prelectură se referă la identificarea și selectarea cuvintelor necunoscute, care îngreunează înțelegerea. Decodarea cuvintelor noi se poate realiza într-o manieră interactivă, dinamică, astfel: elevii, grupați în perechi vor primi o copie a textului ce urmează a fi studiat. Pregătim o listă de cuvinte, pe care le rostim la întâmplare o singură dată. Oferim copiilor posibilitatea să parcurgă textul, în căutarea cuvântului dat. Primul din echipă care găsește cuvântul primește un punct. Cuvintele sunt trecute în tabel și se caută explicația acestora în rândul elevilor sau în dicționar.

Citirea în zigzag: se citesc enunțuri, fraze la întâmplare, începutul sau sfârșitul unor paragrafe. Acest lucru facilitează găsirea cuvintelor cheie, vizualizarea textului, conectarea ideilor.

Ascultă și acționeză:  îi anunțăm pe copii că vom citi un fragment din text și că vor trebui să facă anumite mișcări când aud un cuvânt dat. (ex: să se ridice /să aplaude / să se rotească când aud cuvântul pădure). La cea de-a doua rundă de citire, copiii vor avea un număr mai mare de cuvinte la care să reacționeze. Acest joc de atenție va permite elevilor să-și facă o idee cu privire la text, înainte de a-l parcurge integral.

Vânătoarea de diferențe: Punem la dispoziția copiilor două texte în care am strecurat unele diferențe, care țin fie de introducerea unor cuvinte noi,  folosirea unor sinonime sau chiar greșeli intenționate care trebuie depistate într-un anumit timp. Căutarea diferențelor este un mod de încurajare a copiilor să lectureze textul cu atenție, de mai multe ori.

Benzi desenate: pornind de la imaginea din text, elevilor li se solicită să adauge chenare în care să realizeze benzi cu imagini, însoțite de dialoguri posibile, gânduri sau simple comunicări.

Ocolește linia: este o activitate de citire cu voce tare, organizată în perechi sau pe grupuri mici. Vom pregăti un fragment din text, în care anumite cuvinte sunt subliniate. Copiii primesc din start 5 puncte. Vom solicita să citească câte 10 cuvinte, evitându-le pe cele subliniate. La orice greșeală se poate pierde un punct. Elevii care rămân cu cele mai multe puncte la final sunt declarați câștigători.

Tehnicile prezentate au rolul de a stârni atenția, a crea așteptări și a deschide calea lecturii într-o manieră plăcută și eficientă.