În desen, copiii se proiectează pe ei înșiși. Prin liniile pe care le trasează, aceștia pot surprinde