Catedra ocupă un loc de cinste în fiecare școală, de multe ori fiind cel mai impunător mobilier