LECȚIA ATELIER – DEMERS DIDACTIC INTERACTIV

Lecția de la catedră spre bancă, încadrată perfect în timp și tipare a dominat ani buni sistemele școlare din întreaga lume, determinând profesorii să realizeze planuri didactice extrem de precise și minuțioase, pe care să le urmărească cu sfințenie. Totul se întâmpla dirijat și unidirecțional, terminându-se exact înainte de a suna clopoțelul, fără a conta dacă mai sunt întrebări sau subiecte neînțelese. Treptat, școlile au trecut de la concepția unor lecții rigide, desfășurate între patru pereți, la convingerea că momentele didactice pot avea multiple înfățișări: structurate sau libere, extinse sau concentrate, tradiționale sau inovative. Așa cum structura lecțiilor s-a schimbat, s-a schimbat și modul de organizare și rolul profesorului în sala de clasă.

Unul dintre modelele care capătă teren în demersul didactic este lecția de tip workshop, în care scopul principal este exercitarea, aplicarea cunoștințelor și nu doar receptarea acestora. Această abordare cere profesorului să se repoziționeze ca ghid al procesului instructiv și să acorde o mai mare importanță acțiunilor și interacțiunilor dintre copii, să faciliteze discuțiile și colaborarea în rezolvarea diverselor sarcini.

În cadrul acestui model se disting 4 etape complementare: introducerea, mini-lecția, atelierul de lucru propriu-zis și  împărtășirea impresiilor. Durata atelierului poate varia, funcție de tema abordată, de tipul lecției, dar și de interesul și nevoile elevilor. El se poate organiza pe parcursul mai multor ore sau chiar pe durata unei zile întregi, permitând astfel elevilor să lucreze intens și activ la descifrarea și integrarea informațiilor cu care intră în contact.

Introducerea este etapa premergătoare, cu rol de a capta atenția și interesul elevilor, de a realiza legătura cu informațiile anterioare. În același timp, este o oportunitate de a prezenta obiectivele zilei și a seta etapele de lucru.

Mini-lecția este o secvență demonstrativă de 5 – 10 minute, în care cadrul didactic oferă instrucțiuni generale pentru întreaga clasă, instrucțiuni privitoare la modul de organizare și de formare a echipelor, oferă explicații și un scurt ghid practic de încercare și experimentare a unor abilități și tehnici de lucru.

Atelierul propriu zis reprezintă momentul esențial în care elevii sunt încurajați să lucreze independent sau în grupuri mici pentru a colecta informații, a exersa abilități, a explora situații și contexte în vederea găsirii celor mai bune soluții. Iată câteva idei de activități care pot fi derulate în timpul workshopului:

Împărtășirea impresiilor este etapa finală în care se realizează schimburi de idei între echipe, se formulează concluzii generale și se trasează direcții de aplicabilitate în alte contexte și mai ales în viața de zi cu zi.

Aceste tipuri de activități oferă elevilor posibilitatea să socializeze, să construiască punți între concepte și abilități, să exerseze și să experimenteze, toate contribuind la creșterea încrederii în sine, dezvoltarea independenței și a capacității de lucru în echipă. Este o învățare a modului în care trebuie să învețe și, în același timp,  o umanizare a experienței din sala de clasă, atât de necesară în activitatea cu copiii.