CE POATE FACE UN COPIL LA 6 ANI?

„Sunt ceea ce pot să fac.”(Erik Erikson)

Vârsta de 6 ani este considerată etapa de explozie în dezvoltarea copilului, în care acesta este conștient de achizițiile dobândite, materializate prin explorarea, explicarea și procesarea realității, dar și prin acțiunea directă asupra ei. Pe de altă parte, este și o perioadă a contradicțiilor ce rezultă din multitudinea rolurilor și responsabilităților pe care și le asumă,  dar și din nevoia permanentă de a fi susținut, acceptat și valorizat.

La această vârstă, se lărgește foarte mult sfera relațională și se diversifică tipurile de relații, facilitând astfel procesul de autodescoperire, dar și de cunoaștere a propriilor capacități și limite.

Iată principalele repere de dezvoltare a copilului de 6 ani:

Domeniul lingvistic:

 • asimilează 5 -10 cuvinte noi pe zi
 • vocabularul activ numără peste 2500 cuvinte, în vreme ce vocabularul pasiv depășește 6000 cuvinte
 • depășește dificultățile de pronunție a sunetelor dificile R și Ș
 • prezintă coerent etapele unei povești și anticipează ce urmează să se întâmple
 • se nuanțează limbajul interior, care sporește enorm capacitatea copilului de a-și planifica mental activitatea și de a o regla permanent. Vorbind cu sine, în special când se află în situații problematice, copilul își poate organiza acțiunile, stabili reperele de acțiune și găsi soluțiile potrivite.
 • începe să deslușească tainele scrisului și cititului
 • poartă conversații lungi și complexe

Domeniul cognitiv:

 • gândește înainte de a trece la acțiune
 • are nevoie de materiale concrete pentru înțelegerea noțiunilor matematice
 • se focusează pe mai multe aspecte ale problemei în același timp
 • conștientizează relația dintre cauză – efect
 • păstrează în memorie informația pentru aproximativ 3 ani
 • stabilește cu ușurință asemănări și deosebiri pe baza criteriilor date
 • folosește forme complexe de comparație
 • se concentrează o perioadă mai mare de timp
 • imaginația este centrată pe fabulos (inventează și amplifică evenimente)

Domeniul socio- emoțional:

 • interacționează foarte mult și își lărgește cercul de prieteni. Aceștia sunt aleși în funcție de interesele comune, dar și de personalitate.
 • prieteniile sunt instabile, cu suișuri și coborâșuri și multe momente de șantaj emoțional
 • începe să se compare cu ceilalți
 • acceptă cu dificultate criticile și este foarte sensibil și emoțional
 • își formează o imagine despre sine, pornind de la aspectele fizice, performanțele școlare și capacitatea de a-și face prieteni
 • devine empatic și simte compasiune
 • înțelege și interiorizează regulile de comportament. Pe măsură ce le asimilează, adaugă propriile reguli sau le schimbă din dorința de a ieși învingător cu orice preț.

Domeniul motric:

 • dovedește energie, echilibru și rapiditate în mișcare
 • are o bună coordonare oculo-motorie
 • se implică în acțiuni motrice care presupun autocontrol și concentrare
 • învață să meargă pe bicicletă
 • se mișcă pe ritmul muzicii
 • își leagă șireturile
 • folosește foarfeca

Fiecare copil este diferit și special, cu un ritm propriu și caracteristici individuale; rolul nostru este acela de a oferi cât mai multe oportunități de învățare și descoperire, adaptate nevoilor și intereselor lor.